Allmänna Villkor – Rörjouren.

När ni använder er av hemsidan eller Rörjouren Svenska ABs tjänster gäller följande villkor.
1. Betalning.
Vi tar betalt med kort eller swish efter avslutat arbete.

2. Offertarbete.
Vid offertarbete tar vi betalt enligt följande A-conto på allt material och 50% av arbetskostnaden vid arbetets start.
Om A-contobetalning uteblir startas inte arbetet. När utfört arbete resulterat i funktion eller att exempelvis ett avlopp blivit färdigkopplat fakturerar vi 40% och de resterande 10% faktureras vid slutbesiktning och överlämnande till kund.

För mindre arbeten, för exempelvis privatkunder, sker betalning efter avlutat arbete via kortbetalning eller swish.

Offertpris gäller vid normal praxis vad gäller arbetets omfattning. Rörjouren förbehåller sig rätten för att extra-fakturera arbete som vi inte haft möjlighet att kontrollera innan såsom t.ex. sprängsten, oförutsedda ledningar och extraarbete.

Vi installerar inte kunders egna inköpta varor såsom, men inte uteslutande, wc, blandare, pannor och varmvattenberedare med mera.

3. Avtalsanslutna kunder.
Endast avtalsanslutna kunder faktureras av Rörjouren Svenska AB.

4. Ansvar.
Ni som är beställare skall tänka på att ni själva är ansvarig för betalning av fakturan om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företag hyresvärd etc.) betalar fakturan. Rörjouren tar inte ansvar för skador vid grävarbeten såsom brusten vattenledning, elkablage, fiber, kallvatten, oljeledningar, eller diverse avloppsskador. Det är kundens ansvar att informera och märka ut, innan grävarbetet, vart eventuella ledningar, kollektors-ledningar, ledningar för belysning och kablar är placerade för att undvika skador. Rörjouren tar inget ansvar för felmarkering eller saknad markering. Det är kundens ansvar att få ledningar, fiber med mera korrekt utmärkt. Vi tar dock fortfarande inget ansvar för skador som uppkommer.

Vid gräv- och markarbeten tar Rörjouren Svenska AB inte ansvar för följande: Berg- och betongklackar, skador i elkablar, gasledningar samt övriga ej utmärkta ledningar under mark. Det åläggs kunden att ansvara för att märka ut el- och gasledningar. Detsamma gäller för Betongväggar, murar trappor, nedrasade schakt, miljöfarliga ämnen och liknande. Ras ingår inte i fasta priserna.

5. Förseningar

Vi tar inte ansvar och förbehåller oss rätten att ta ut extra betalt vid förseningar i samband med, men inte uteslutande, bergsklackar, elkablar, gasledningar – sådant som försvårar arbetet. Likväl som situationer där Rörjouren inte kan råda över omständigheterna såsom vid force majeur.

6. Rotavdrag.
Du som vill utnyttja rotavdrag skall meddela oss om detta vid beställning av arbete samt meddela oss om personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnr. Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket, så debiteras ni för det avdragna rotavdraget. I händelse av felaktigt inlämnade uppgifter relaterat rotavdraget så debiteras kunden för det administrativa arbetet (862kr).

7. Reklamationer.
Eventuella reklamationer på utfört arbete skall ske skriftligt till Rörjouren Svenska AB Edsvallabacken 20 123 43 Farsta inom 8 dagar efter avslutat arbete. Dock senast före förfallodatumet på fakturan. Reklamation gäller bara dagtid. Gemensam lösning.

7.1. Reklamationer gällande Spolbil och Avloppsservice

Vid eventuellt återkommande avloppstopp så utför vi på Rörjouren en rörinspektion med kamera där vi filmar avloppet. Detta jobb utförs på dagtid. Om fel eller rörskada uppkommit så debiterar vi för arbetstiden. Det finns inga garantier vid rensning av avlopp. Om det visar sig att rören är välfungerande så debiteras ni givetvis ingenting.

8. Debitering.

Vi debiterar kund för hela arbetstiden som går åt för kunds räkning dvs, restid anskaffning av material och maskiner (minimidebitering på 3 arbetstimmar för både daglig verksamhet och jourverksamhet).

9. Erbjudanden.
Det är inte möjligt att addera de erbjudanden vi har på hemsidan, i flyers, eller annat marknadsföringsmaterial. Det går med andra ord inte att addera rabatter för att få ett lägre totalpris. Däremot är det tillåtet att använda olika rabatter vid olika tillfällen. Sophantering ingår ej i våra kampanjpriser. För blandare- och WC-byten tillkommer en kostnad på 200kr. För varmvattenberedare, diskmaskiner med flera så tillkommer 996kr för bortforsling. Bortforsling ingår ej i kampanjpriset.

10. Regler för tids- och avbokning.
Efter bokning så har kund 24-timmar på sig att avgiftsfritt avboka tjänsten. En avbokning därefter debiteras 862kr ink moms. Bokningar som sker samma dag avbokas inte utan debiteras 862kr ink moms.

11. Rot- & Rutavdrag
För att kunna nyttja 2016-års rotavdrag så gäller det att betalning för utfört arbete av oss på Rörjouren inkommit till oss senast den 31 December 2016. Om ni betalat tidigare och vill nyttja möjligheten till 2016-års rotavdrag så har ni till och med den 31 Januari på er att höra av er till oss. Detsamma gäller om ni fått avslag från Skatteverket. För ytterligare information om regler och villkor gällande Rotavdraget så hänvisar vi till Skatteverket.

12. Vid händelse av nekat rotavdrag

Vid händelse av att skatteverket nekar rotavdrag vilket skulle kunna bero, men som inte är begränsat till, fel ägare eller fastighetsbeteckning så kommer Rörjouren debitera delen som avser rotavdraget. Kund är således ansvarig för att delge Rörjouren korrekta uppgifter för att ROT-avdraget ska kunna registreras korrekt.

13. Material- & installationer
Vi ansvarar inte för gamla ventiler, rördragningar och kopplingar med bristande underhåll.

Läsvärt från Skatteverket: 

Om Rot- och Rutavdrag

Villkor för att få Rotavdrag

Nya regler för rot- och rutarbete