dränering

Dränering


Fukt må vara en naturlig sak som finns i alla våra hus. Men det kan också vara en elak bov för våra hus som kan ställa till det rejält för en, oavsett om man har ett relativt nytt hus, håller på att bygga något nytt eller har ett äldre hus.

Att ha kontroll över fukten i huset är oerhört viktigt för inomhusmiljön så att man inte riskerar att få mögel, och genom att fuktisolera källarväggar och använda sig av fuktspärrar kan man hjälpa huset att hålla längre. Att utföra en dränering av sitt hus är ett omfattande jobb, och vi rekommenderar alltid att man tar hjälp av fackmän.

Dags att dränera ditt hus?

  • Det luktar mögel eller unket i källaren
  • Det finns synliga tecken av fukt på väggar, golv och tak, tapet börjar lossna och bubbla
  • Putsen börjar släppa på källarväggar
  • Huset är äldre - hus som är byggda innan 1980-talet generellt är dåligt skyddade mot fukt

Lång erfarenhet

Vi har arbetat med markarbeten i 30 år.

Bred kompetens

Vi har erfarenhet av många olika projekt.

Hur går en dränering till?


Precis som det finns flera olika anledningar till att man måste utföra en dränering på sitt hus så finns det även flera olika sätt man kan utföra dränering på. Men här är några generella steg som utförs vid en dränering av hus:

  1. Marken runt om huset grävs upp i etapper. Att gräva upp runt hela huset på en gång kan underminera husgrunden, och det vill man ju inte riskera! Därför grävs marken upp i etapper; hur mycket kan variera, men ofta en eller två sidor i taget.

 

  1. Sedan används en dräneringsslang som leder bort vattnet, både det som kommer underifrån och det som är på väg att tränga ned genom marken.

 

  1. Om huset har källare är det viktigt att skydda dem mot fukt. Detta kan göras genom att isolera dem från utsidan, så kallad fuktisolering, något som med fördel kan göras medan man utför en dränering.

 

  1. Nya dagvattenledningar läggs in och gör så att vattnet leds bort från huset. Exakt hur detta går till beror på era förutsättningar, men tanken är detsamma: vattnet och fukten ska bort från husgrunden, oavsett om det är till en dagvattenbrun, ett kommunalt avloppssystem eller någon annan lösning.

 

  1. Det uppgrävda dräneringsdiket täcks igen med material som hjälper huset att bli av med fukt, och till slut så återställs markytan kring huset till dess ursprungliga utseende.

dränering företag

Därför är det viktigt att dränering utförs korrekt


Det kan vara lockande att utföra en dränering själv, och visst går det! Men det är viktigt att man vet vad man gör; till exempel att man inte riskerar att underminera husgrunden genom att gräva för mycket samtidigt.

Sedan är det också viktigt att man har koll på hur djupt man bör gräva för bästa resultat; det får inte riskera husets stabilitet samtidigt som man vill komma åt så mycket som möjligt så att arbetet inte var förgäves.

Ring oss på 08-449 06 00