Rörjouren medarbetarenkät

Enkäten är helt anonym och kommer användas för att utveckla och förbättra Rörjouren.

Instruktioner:

  • Svara så utförligt som möjligt.
  • Svar med siffror så motsvarar 5 = mycket bra och 1 = mycket dåligt.